Այսօր խոսենք Email մարքեթինգի մասին Էլեկտրոնային փոստը հեշտ է օգտագործման մեջ, անվճար է և տեղ է հասնում անմիջապես։ Այդ իսկ պատճառով, email-ը հարմար հարթակ է նաև մարքեթինգի տեսանկյունից👌 Բացի այդ`…